15november2018

IWS Kompetens

  • Diplom_Marin
  • Intyg_Martin
  • Martin

Martin Lövstrand har under 2013 genomgått Internationell Svetsspecialistutbildning IWS.

Vilket innebär att vi nu inom företaget har dokumenterad kompetens inom detta område.

Utblidningen är en viktig förutsättning för att nå vårt mål inom kort, certifiering och CE-märkning enl SS-EN 1090.