15november2018

Förstärkning på kontoret

JennyUnder hösten har vi tagit in förstärkning på kontoret. Jennie Nilsson arbetar några dagar i veckan bla med att förbättra vårt ledningssystem och produktionssystem inför certifiering enl SS-EN 1090.

Jennie har ett förflutet som kvalitet och miljöchef, och är utbildad byggnadsingenjör.