15november2018

Rottneros Bruk

Rottneros Bruk har investerat i en economiser som tillvaratar värmen från rökgaserna vid pannan.

Frykenmontage har monterat economisern samt tillverkat och monterat all kringutrustning (rökgaskanaler, rör, plattformar mm).

Nedan lite bilder från montaget av rökgaskanalerna.

  • Ros_1
  • Ros_2
  • Ros_3

Skorstenslyft

  • Skanska_1
  • Skanska_2

För att underlätta arbetet så bygger Skanska Direkt i Sunne sina skorstenar på marken.

När skorstenen är färdig lyfts den snabbt och enkelt på plats av oss.

Gångbanor

Stora SP5 1Frykenmontages Erik Sandberg kontrollerar att de nya plattformarna ink räcken som levererats till Stora Enso Skoghall är ok.

Plattformarna sitter vid Sodapanna 5 på ca 40 meters höjd.

 

Montage

Inom Fryken Montage finns lång erfarenhet av stål-, rör- , och maskinmontage samt installation av annan industriell utrustning inom en mängd olika branscher.

Läs mer...