15november2018

Montage

Inom Fryken Montage finns lång erfarenhet av stål-, rör- , och maskinmontage samt installation av annan industriell utrustning inom en mängd olika branscher.

Vi utför nymontage, demontage och ombyggnationer, flyttning av kompletta anläggningar, m.m. Man skulle enkelt kunna säga att vi är beredda att göra vilka jobb som helst som ligger innanför vårt kompetensområde. I vår välutrustade verkstad kan vi tillverka kompletterande komponenter som behövs för uppdragets genomförande.

Vi är för nuvarande 15 kvalificerade svetsare och montörer. Till detta kommer projektanställd personal. Våra uppdrag utförs alltid med fokus på högsta möjliga kvalitet och bästa säkerhet men till en rimlig kostnad.