15november2018

Gångbanor

Stora SP5 1Frykenmontages Erik Sandberg kontrollerar att de nya plattformarna ink räcken som levererats till Stora Enso Skoghall är ok.

Plattformarna sitter vid Sodapanna 5 på ca 40 meters höjd.