15november2018

Stålstomme till AB Hilmer Andersson

  • HAS
Frykenmontage har leverat stålstommen inkl traversbanor till det nya barkmaskinshuset vid Hilmer Andersson Sågverk, Korterud.