15november2018

Kvalitet & Miljö

Vi på Fryken Montage AB arbetar enligt:

  • ISO 9001:2008 (KVALITET)
  • ISO 14001:2004 (MILJÖ)
  • ISO 18001:2007 (ARBETSMILJÖ)

Vi är förnärvarande mitt uppe i ett certifieringsarbete mot ISO SS-EN 1090. Vi har gjort en förrevision och nu pågår ett fortlöpande arbete mot en full certifiering.