Tjänster

Service & underhåll

Service & underhåll

Vi utför service och underhåll inom all typ av industri – från olika typer av mekaniska jobb till svets- och generella servicejobb. Många av våra service- och underhållsarbetet genomförs på avtal, men vi arbetar även en hel del löpande. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta vad vi kan göra för din verksamhet.

Underhåll industri

Maskinerna, redskapen, verktygen – de har alla gemensamt att de är essentiella för produktionen oavsett industri. Och därför är det otroligt viktigt att ta hand om dem regelbundet. Felande utrustning påverkar hela produktionskedjan och det påverkar i sin tur verksamhetens lönsamhet. Vi råder dig därför att ligga steget före och därmed minska riskerna för produktionsstopp och andra olägenheter. Vi kommer gärna ut regelbundet för underhåll av dina maskiner och annan utrustning.

Industriservice

När olyckan är framme och arbetet stannar upp så gäller det att agera skyndsamt. Arbetet i produktionslinorna omfattas av minutiös planering och varje maskinellt bekymmer hindrar dig från att uppfylla den. I längden leder det sällan till något bra.

Maskiner och annan teknisk utrustning krånglar, det är oundvikligt. Men om du har ett serviceavtal så kan du minska fördröjningar och känna dig säker på att problemen löser sig. Vår industriservice är din trygghet.

Hör av dig och berätta om dina behov så ska vi se till att ta fram en lösning.